Inleiding

Een kind onder het hart dragen, het hart op de juiste plaats, haar hart klopte in de keel, met kloppend hart en waar het hart van vol is loopt de mond van over. Dit zijn enkele uitdrukkingen die laten zien hoe ons hart een centrale plek inneemt in ons leven.. Jammer genoeg realiseren we ons dat te weinig getuige het grote aantal mensen dat teveel drinkt, rookt, te weinig beweegt en niet de juiste voeding tot zich neemt. Stress spreekt in dit geval ook een behoorlijk woordje mee. Hier proberen we duidelijk te maken wat de verbanden zijn tussen leefwijze en de ziektes van hart en bloedvaten en het belangrijkste is: wat kunnen we hieraan doen op een natuurlijke en niet belastende wijze.