Kracht van Kruiden
Chinese en Marokkaanse Kruiden
Marokkaanse Kruiden
Marokkaanse Kruiden
Chinese Kruiden

Kijk onder het Menu 'Kruiden'
voor een overzicht van (On)Kruiden
en hun toepassingen
Je vindt deze (On)Kruiden in Nederland
Belgiė, en Duitsland (West Europa)

Chinese en Marokkaanse Kruiden
(English text scroll down)
Besef dat alle Chinese Kruiden in je eigen 'tuin' groeien dichtbij in de vrije natuur. Niet letterlijk de Chinese Kruiden natuurlijk, want die groeien alleen in China. Wat ik bedoel te zeggen is dat kruiden in jouw directe omgeving DEZELFDE kwaliteiten en eigenschappen hebben als de Chinese en bijvoorbeeld de Marokkaanse Kruiden. Pluk alleen de Kruiden die niet besproeid zijn of die niet in de directe omgeving van vervuilende industrie of wegen groeien.

Onder het menu 'Kruid' op mijn Kruidenwebsite vind je de beschrijving van verschillende kruiden. Ook vind je bij verschillende kruiden vermeld dat je er een zalf van kunt maken, ook in combinatie met andere kruiden. Je kunt je eigen intuļtie gebruiken welk kruid je wilt toepassen en hoe.

Kijk eens bij Melisse, dat is een mooi Vrouwenkruid. Herderstasje en Vrouwenmantel zijn dat ook.


Chinese and Moroccan Herbs
Realize that all Chinese Herbs grow also in your own 'garden' nearby in free nature. Not literally the Chinese Herbs of course, since they grow in China only. What I mean to say is that the herbs in your direct neighbourhood have the SAME qualities and properties like the Chinese and for example the Moroccan herbs. Pick only those that are not sprayed or grow in the direct neighbourhood of polluting industries and roads.