EMEA's openbare verklaring betreffende hormoontherapie

Ik zelf ben NIET voor hormoontherapie
Op de pagina 'Oestrogeen en de menopauze' leg ik uit waarom niet.

Hormoontherapie wordt gebruikt door vrouwen na de menopauze, in het bijzonder om het risico op osteoporose te verhinderen. Maar er zijn vragen betreffende de gevaren van hormoontherapie. EMEA (Europees Bureau voor de Beoordeling van Geneesmiddelen) heeft de beschikbare literatuur en de geformuleerde aanbevelingen herzien. Voor dit doel werd door EMEA een Groep van Deskundigen opgericht. De Groep van Deskundigen stelde een overzicht samen met gegevens over de voordelen en de risico's van de hormoontherapie. Zij onderzochten gegevens van geneesmiddelen die oestrogenen (hormoontherapie) of oestrogenen met progesteron (gecombineerde hormoontherapie) bevatten.


Conclusies betreffende de hormoontherapie
  • De hormoontherapie verlicht inderdaad menopauze symptomen en verhindert het botverlies en verhoogt beendichtheid. De hormoontherapie kan beenbreuken bij vrouwen met of zonder risicofactoren voor osteoporose helpen voorkomen. Een gelijkaardig effect van hormoontherapie wordt waargenomen bij vrouwen met lage beendichtheid en/of gevestigde osteoporose. Wanneer met hormoontherapie gestopt wordt, verdwijnt het preventieve effect op het beenverlies binnen een paar jaar.
  • Er zijn een aantal risico's verbonden met het gebruik van hormoontherapie. Hoe langer hormoontherapie wordt toegepast hoe groter het risico op borstkanker en baarmoederhalskanker. Het risico op borstkanker wordt verhoogd door toevoeging van progesteron (gecombineerde hormoontherapie) terwijl het risico op baarmoederhalskanker verlaagt. Hormoontherapie verhoogt ook het risico op de vorming van bloedklonters, vooral tijdens het eerste jaar.
  • Integendeel tot algemene opvattingen verlaagt hormoontherapie niet het risico op hartkwalen. Er is zelfs bewijsmateriaal dat duidt op een verhoogd risico voor hartaanval.
  • Er is ook geen bewijsmateriaal dat hormoontherapie een gunstig effect heeft op het geheugen. Integendeel, er is zelfs onderzoeken die duiden op een verhoogd risico op zwakzinnigheid.

Aanbevelingen betreffende de hormoontherapie
  • Hormoontherapie is nuttig voor de behandeling van menopauze symptomen, maar hormoontherapie moet worden toegepast gedurende een zo kort mogelijke periode en de dosis van oestrogenen moet zo laag mogelijk zijn.
  • Voor de preventie van osteoporose bij vrouwen met risicofactoren of vrouwen met gevestigde osteoporose wordt het gebruik van hormoontherapie niet geadviseerd.
  • Hormoontherapie wordt niet geadviseerd voor gezonde vrouwen zonder climacterische symptomen.


(Bron: EMEA, 3 December 2003)