Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten ontstaan als de bloeddoorstroming in bepaalde slagaders, zoals de kransslagaderen rond het hart of de slagaders naar de hersenen, onvoldoende is. Meestal is dit het gevolg van vaatvernauwing, zie atherosclerose. Het grootste gevaar hiervan is dat iemand een hartaanval of een beroerte kan krijgen. Een hartaanval wordt vaak voorafgegaan door pijn op de borst, angina pectoris, een beroerte of herseninfarct door een TIA of beroerte. Andere slagaderlijke vaatziekten zijn: etalagebenen, dit is een vernauwing van de slagader naar de benen, aneurysma van de aorta in de buik, dit kun je vergelijken met het (bijna) knappen van een band, vernauwing van de halsslagader en longembolie.
  • Arteriosclerose: kalk en vetafzetting in de slagaders; vermindering van de elasticiteit
  • Angina Pectoris (onvoldoende bloedvoorziening van de hartspier)
  • Hartinfarct: een deel van de hartspier sterft af