Natriumbicarbonaat ofwel Baking Soda

Kies voor Natriumbicarbonaat ZONDER Aluminium
Kies voor Natriumbicarbonaat ZONDER Aluminium


Natuurlijke stof
Natriumbicarbonaat is een hele natuurlijke stof, want de grondstof is steenzout. Door een bepaald proces (elektrolyse) ontstaat natriumcarbonaat. Uiteindelijk wordt natriumbicarbonaat gevormd door koolzuurgas (CO2) door een oplossing van natriumcarbonaat te leiden.


Toepassingen
Uit een aantal genoemde namen is de toepassing al een beetje af te leiden. Natriumbicarbonaat wordt o.a. gebruikt als rijsmiddel (bakpoeder in koekjes, crackers), zuurteregelaar, stabilisator en binnen de medische wereld als middel tegen overtollig maagzuur. De werking als rijsmiddel berust op het feit dat bij verhitting (boven de 50 graden Celsius) koolzuurgas (CO2) vrij komt. Dit koolzuurgas geeft het rijzende effect. Ook komt er koolzuurgas vrij wanneer er een zuur aanwezig is (bij minimaal 20 graden).

Baking soda kun je ook in heel kleine hoeveelheden toevoegen tijdens het fermentatieproces van je waterkefir (je kunt ook keltisch zeezout hiervoor gebruiken).

Verder kun je baking soda gebruiken bij het tanden poetsen, wassen van haar of je lichaam, en wassen van je kleding.

Via de website baking-soda.nl vind je nog andere toepassingen in de keuken, verzorging, gezondheid...


Ontzuren met Natriumbicarbonaat
De functie van de nieren is de afvalstoffen te verwijderen en het bloed te zuiveren. Ze houden de hoeveelheid vocht in het lichaam constant. Een andere functie van de nieren is het aanmaken van hormonen die belangrijk zijn voor de bloeddruk, het kalkgehalte in de botten en de productie van rode bloedlichaampjes.

Nog een belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van een goede zuren en base balans (pH waarde). Als de nieren en longen de aanwezige zuren niet goed kunnen verwerken door een te hoog aanbod wordt calcium aan de botten onttrokken om het teveel te neutraliseren.

Dit is een noodmaatregel van het lichaam die bij een langdurige verzuring leidt tot botontkalking.

Er zijn veel ziektes die in verband worden gebracht met een te hoge zuurgraad in ons lichaam. Onder andere reuma, spit, osteoporose, onvruchtbaarheid, kanker, depressie, neerslachtigheid, slapeloosheid, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en nog veel meer.

Een zuur-base onbalans tast ook het immuunsysteem aan waardoor als gevolg van een verzwakte afweer chronische infecties ontstaan zoals sinusitis, bronchitis, candidiasis, infecties aan de urinewegen (met nierschade tot gevolg), virale infecties zoals het Epstein Barr virus en toxoplasmosis.

Een goede behandeling van deze aandoeningen zou moeten beginnen met het herstellen van de zuur-base balans. Door een aanpassing van het dieet treedt vaak al na enkele maanden verbetering op. Normaal gesproken hebben de lichaamsweefsels 2-5 jaar nodig om een perfecte balans te bereiken.

Natriumbicarbonaat, zonder aluminium, ondersteunt een gezonde functie van de nieren. De nieren regelen de pH (zuur en base niveau's) van het bloed en regelen indirect de pH van de lichaamsweefsels. Als het water zuur is (waarde kleiner dan 6) kan de pH gecorrigeerd worden tot 7.2-7.5 door natriumbicarbonaat toe te voegen. Als het water basisch is (waarde meer dan 8,2) kan de pH-waarde verlaagd worden tot de genoemde waarde door enkele druppels azijn toe te voegen.

Door de opstapeling van gifstoffen zal het bloed ook gaan verzuren. Hiertoe zal de arts vaak natriumbicarbonaat voorschrijven, onder vorm van gelules die de apotheker aanmaakt. Een dagelijkse dosis zuiveringszout (natriumbicarbonaat) remt achteruitgang nieren met 65%. Een dagelijkse dosis natriumbicarbonaat vertraagt de afname van de nieren functie bij mensen met een chronische nierziekte. Dit wordt gerapporteerd in een studie in the Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Deze goedkope en simpele strategie verbetert tevens de voedingsstatus van de patiŽnt en heeft de potentie van een aanmerkelijke verbetering van de leefkwaliteit. Na dagelijks gebruik van natriumbicarbonaat door nierpatiŽnten werd de achteruitgang teruggebracht naar waardes die normaal zijn voor de betreffende leeftijdscategorie.


Dosering natriumbicarbonaat ten behoeve van ontzuring
Los een halve theelepel natriumbicarbonaat op in een glas (warm) water.

Gebruik voor de dosering je gezond verstand. Overdosering merk je bijvoorbeeld aan een gevoelige maag of de neiging tot diarree (dat is mijn persoonlijke ervaring en dat kan voor iedereen anders zijn: probeer het dus ook gewoon uit). Je kunt baking soda het best als 'kuur' gebruiken. Daarna de dosering afbouwen en niet dagelijks toepassen.


Samenstelling Natriumbicarbonaat in poedervorm
Natriumbicarbonaat is een base, een stof die de zuurgraad in het bloed kan verlagen. (In chemische taal: de pH kan verhogen). Het lichaam regelt normaal met bicarbonaat de zuurgraad van het bloed. Tijdens anaerobe inspanningen is dat effect duidelijker te zien met grote hoeveelheden van de stof. Het dan gevormde melkzuur kan
sneller geneutraliseerd worden. Melkzuur wordt sneller geneutraliseerd, waardoor anaerobe inspanningen langer volgehouden worden. Het inspanningsvermogen neemt toe. Teveel melkzuur in het bloed blokkeert een inspanning.


Ongewenste effecten
Natriumbicarbonaat bevat per gram 0,274 gram natrium. 22,5 gram natriumbicarbonaat bevat 6,2 gram natrium, ongeveer gelijk aan 9,6 gram keukenzout. Ruim meer dan een gemiddeld (te hoge) dagelijkse inname van een Nederlander. Natriumbicarbonaat veroorzaakt bij 50% van de gebruikers diarree.

De vaak geconstateerde maag/darmstoornissen: misselijkheid, gasvorming, druk in de buikstreek, buikpijn en diarree worden voor een deel veroorzaakt door vorming van koolzuurgas. Het zuur/base-evenwicht in het lichaam is tijdelijk verstoord. Bij hoge doses kan dat leiden tot te sterke verlaging van de zuurgraad van het bloed (metabole alkalose). Aanhoudende spierkrampen en hartritmestoornissen kunnen het gevolg zijn.

Niet combineren met grote hoeveelheden calcium (melk, calciumzouten in tabletten, enz.).
Langdurig verlagen van de zuurgraad kan leiden tot fosfaatstenen in de urinewegen.


Behandeling van 'kanker'* met natriumbicarbonaat
Op basis van de tot nu toe genoemde overwegingen lijkt een logische oplossing voor het 'kanker'probleem* voort te komen uit de wereld der schimmels*, waartegen op dit moment geen nuttig middel bestaat behalve, naar mijn mening, natriumbicarbonaat. De middelen tegen schimmel* die nu in de handel zijn, zijn namelijk niet geschikt om in de massaís door te dringen (misschien met uitzondering van de eerste toedieningen van azol-antimycotica of van amfotericine B via parenterale toediening), omdat deze zijn ontwikkeld om slechts te werken op een gelaagd niveau van het epitheliale type. Ze kunnen dus geen invloed uitoefenen op grote myceliumaggregaten die voor het merendeel worden gemaskeerd door de bindweefselreactie die ze probeert te bedwingen.

Bovendien zijn schimmels* in staat om snel hun eigen genetische structuur te muteren. Na een eerste fase van gevoeligheid voor antimycotica kunnen ze deze binnen korte tijd codificeren en metaboliseren zonder er verder schadelijke invloed van te ondervinden; paradoxaal genoeg kunnen ze zelfs profiteren van de grote toxische kracht ervan ten opzichte van het organisme.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het invasieve prostaatcarcinoom met bekkenstijfheid, waarbij een behandeling met antimycotica wordt uitgevoerd die, vooral in de eerste fase van toediening, erg effectief is op symptomatologisch vlak, maar in de loop der tijd zijn doeltreffendheid steeds meer verliest.

Natriumbicarbonaat beschikt daarentegen over een zeer grote verspreidbaarheid en heeft niet de structurele complexiteit die schimmels* gemakkelijk kunnen codificeren. Het behoudt lange tijd het eigen vermogen van penetratie in de massaís, ook en vooral vanwege de snelheid waarmee het deze uiteen doet vallen zodat ze zich er niet zodanig aan kunnen aanpassen dat ze zich ertegen kunnen beschermen. Bij een behandeling met bicarbonaat moet dus meteen worden begonnen met hoge doseringen, op constante wijze, in cycli en zonder onderbreking met een vernietigende werking die van begin tot einde zonder onderbreking plaats dient te vinden gedurende ten minste 7 tot 8 dagen voor een eerste cyclus. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat een massa van 2 tot 4 centimeter consistent kleiner begint te worden vanaf de derde tot vierde dag en vanaf de vierde tot vijfde dag bezwijkt.

Doorgaans ligt de maximale dosering die in ťťn sessie kan worden gebruikt rond 500 cc natriumbicarbonaatoplossing van 5%, waarbij de dosis met 20% kan worden verhoogd of verlaagd al naar gelang de lijvigheid van de te behandelen persoon en bij aanwezigheid van meervoudige haarden waarover een grotere hoeveelheid zouten moet worden verdeeld.

Hierbij moet worden benadrukt dat de aangegeven doses, omdat ze onschadelijk zijn, eveneens zonder problemen al ruim 30 jaar lang gebruikt worden voor een groot aantal andere aandoeningen, zoals:

1. Ernstige diabetische keto-acidose.
2. Cardio-pulmonale reanimatie
3. Zwangerschap
4. Hemodialyse
5. Peritoneale dialyse
6. Farmacologische toxicose
7. Hepatopathie
8. Vaatchirurgische ingrepen

Bron: Dr. T. Simoncini (oncoloog)


Blog van Henk Trentelman: Dr. Tullio Simoncini en 'Kanker is een Schimmel'*. Welkom op dit weblog met info over natriumbicarbonaat en andere revolutionaire behandelingen van 'kanker'*.


*Vanuit de inzichten van German New Medicine begrijpen we dat ALLE onbalans, inclusief 'kanker', een bio-logisch gevolg is in het lichaam van een plotseling ervaren emotioneel trauma / conflict. Bij de oplossing van dit trauma / conflict zijn schimmels of bacteriŽn betrokken. 'Kanker' is dus GEEN schimmel, maar bij 'kanker' treffen we WEL schimmels aan: schimmels zijn de opruimers van de 'kanker'cellen. Je wilt de schimmels dus niet bestrijden, maar ondersteunen in hun opruim-werkzaamheden.


The Alkaline Myth
Voordat je baking soda, zonder aluminium, gaat gebruiken, adviseer ik je de video The Alkaline Myth te bekijken

Breath is the key to good health