Keltisch Zeezout - Jodium

Keltisch Zeezout bevat (te) weinig Jodium - scroll helemaal naar beneden voor uitleg en zie het overzicht van aanwezige mineralen en spore-elementen
(English article scroll down)


Keltisch zeezout wordt handmatig gewonnen volgens een traditionele, meer dan 2000 jaar oude Keltische methode in de Guérande-streek in Bretagne, Frankrijk. Water uit de koude zeestroom van de Atlantische Oceaan wordt via een ingenieus kanalenstelsel geleid naar ondiepe kleimoerassen. De zure klei in deze moerassen neutraliseert tot op zekere hoogte het zeer basische zeewater.

Zeewater heeft van nature een natriumgehalte van 97 tot 99 procent, maar na de interactie van het Altantische zeewater met de bodem in de Keltische kleimoerassen wordt het natriumgehalte teruggebracht tot net onder de 90 procent. Dit maakt Keltisch zeezout het meest natrium arme zeezout ter wereld. Bovendien vermengt het zeezout zich met de kleimineralen waardoor het een grijze kleur krijgt. Dit komt de mineralen inhoud van het zout alleen maar ten goede!

De kleimoerassen hebben daarnaast ook een zuiverende werking. Het zeewater wordt via kanalen van het ene moeras naar het andere geleid, waarbij de moerassen fungeren als een soort natuurlijke zuiveringsmethode, doordat microben in de klei onzuiverheden in het zeewater neutraliseren. Het gehele proces duurt zo’n twee weken, waarna het zoute water verzameld wordt in een bassin waar het verdampt door de zon, zodat alleen de zoutkristallen overblijven. De zoutwinner (‘paludier’) schept het zout dan handmatig op.

Het zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus de mineralenbalans blijft volledig intact. Bovendien tonen tests aan dat het zout 100 procent vervuilingsvrij is door deze aloude zuiveringsmethode. Keltisch zeezout bevat ruim tachtig mineralen en spoorelementen die allemaal in de perfecte verhouding, samenstelling en balans ten opzichte van elkaar staan.

Dit soort zeezout wordt geadviseerd en besproken in de boeken van Dr. Fereydoon Batmanghelidj.

Ik koop mijn Keltisch Zeezout rechtstreeks bij de importeur van Breizh Import Pascal Pichon in Staphorst (hij is gevestigd in Zwolle en heeft zijn opslag in Staphorst.


Keltisch zeezout met zijn 84 essentiële mineralen en spoorelementen is een brok gezondheid


Een gemiddelde, afhankelijk van de oogst, per 100gram
Potassium: 200+/-30mg
Magnesium: 800+/-300mg
Calcium: 200+/-100mg
Zink: 0,30+/-0,20mg
Sodium: 13400+/-3000mg
Silicium: 1,2 mg (per 1/4 theelepel)
Jodium* (scroll naar beneden voor tekst over Jodium)

Sole
Zuiver geconcentreerde zeewater wordt ook wel Sole genoemd, een term verwijst naar vloeibaar zonlicht. Het is vrij makkelijk om zelf Sole te maken. Allereerst is hiervoor echt zeezout nodig. Grijs, vochtig, ongeraffineerd, ongewassen en ongedroogd zeezout uit Guérande (Bretagne, Frankrijk), waarin alle mineralen en spoorelementen nog intact zijn, koop je bij Pascal Pichon van Breizh Import in Zwolle. Pascal noemt dit 'gros sel marin' (grof zeezout), maar het heet ook 'sel gris' (grijs zout) of 'Keltisch zeezout'. Inmiddels (2019) zijn er veel meer verkooppunten van Keltisch Zeezout in Nederland.

De kelten maakten een 'Sole' van zeezout en regenwater en dronken dit dagelijks. Mits je het niet overdrijft is dit een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement. Het recept is eenvoudig: vul een glazen pot of fles voor eenderde met keltisch zeezout, vul af met tweederde zuiver water, het liefst regenwater, zodat het mannelijke regenwater dat hongerig is naar mineralen vermengd wordt met het vrouwelijke zeezout dat afkomstig is uit 'la mère' (de moeder) en waarin levenscheppende zonne- en waterenergie verenigd zitten. Schudt met het deksel of de dop erop enkele keren krachtdadig. Het water raakt verzadigd en kan niet meer dan 26 procent zout opnemen, dus er zullen zoutkorrels overblijven op de bodem die niet meer oplossen.

Je hebt nu je eigen geconcentreerde zeewater, Sole. Doe van deze Sole een theelepel in een glas water van 250 centiliter en drink dat elke dag ‘s ochtends op een nuchtere maag en eventueel ook ‘s avonds voor het slapen gaan. Je geeft je lichaam dan een evenwicht menu van 84 mineralen en spoorelementen in een vloeibare vorm die het bloed herkent en direct in zich opneemt en transporteert naar de cellen. Voor je cellen zijn dit zogeheten elektrolyten' die de elektromagnetische communicatie tussen je cellen verbeteren. De term 'elektrolyt' verwijst naar 'elektrisch licht'. Opnieuw zien we daar de connectie met cellen en licht.

Sole werkt zuiverend, ontgiftend en bevordert de elektromagnetische communicatie tussen de lichaamscellen. Ook kan het helpen bij het openen van het Derde Oog, waarmee een innerlijke spirituele (r)evolutie teweeg wordt gebracht.

Zolang je je Sole in de koelkast of buiten de koelkast op een koele en donkere plaats bewaart, is deze oneindig houdbaar. Hetzelfde geldt voor Keltisch zout in vaste vorm. Iets wat de natuur ons geeft en het eeuwige leven heeft, wat denk je dat het met jou kan doen? Als dat allemaal te goed klinkt om waar te zijn, besef dan dat er een experiment is gedaan door de Franse bioloog Alexis Carrel (1873-1944) waarbij hij een kippenhart meer dan 37 jaar in leven hield in een zeezoutoplossing. Carrell beeindigde het experiment vrijwillig omdat hij voldoende had aangetoond dat onsterfelijkheid wel degelijk mogelijk is als je de cellen geeft wat ze nodig hebben, in dat geval water en zoutmineralen. Een verpletterend bewijs dat we niet hoeven te degenereren, als we ons lichaam maar geven wat het nodig heeft.


Mike Donkers over Sel Gris
De voorvoegsels 'sal', 'sel' en 'sol' slaan allemaal op zout. Misschien had je er nooit bij stil gestaan maar het woord 'salaris' slaat van oorsprong op uitbetaald krijgen in zout. Romeinse 'sol'daten kregen namelijk gedeeltelijk hun 'sol'dij uitbetaald in zout. Het woord 'sol' verwijst naar zonne-energie. Zout was ooit geld, zout was handel. Wat te denken bijvoorbeeld van de Engelse woorden 'sell' of 'sale'. Zout is van oudsher belangrijk geweest, maar vandaag de dag zit zout in het verdomhoekje. Hoe kan dat? Er is veel misinformatie en zelfs bewuste desinformatie over zout. Er is zout dat heelt en zout dat doodt. Tijd om een en ander met een grote korrel zout te nemen.

De chemische naam voor zout is natriumchloride (NaCl). Zoals de naam al zegt, bestaat volgens de chemie zout uit slechts twee elementen: natrium (Na) en chloride (Cl). Dit komt omdat natrium en chloride de meest dominante elementen in zout zijn, de bindende kern voor de andere elementen in natuurlijk zout. Net als met de chemische naam voor water, H2O, zien we dat de chemie uitsluitend uitgaat van een 'uitgeklede' basis. De chemie heeft daar een goede reden voor, want voor chemische toepassingen is er niet meer vereist dan H2O en natriumchloride. Maar, net als met H2O, blijft de vraag: waarom wordt er voor menselijke consumptie uitgegaan van een chemische definitie die niet alleen incompleet is voor voedingsdoeleinden, maar zelfs ronduit schadelijk?

Het antwoord hierop heeft, zoals zo vaak, te maken met geld. De waarheid is dat zout voor menselijke consumptie slechts 1 procent van de markt vormt van de zoutindustrie. Ongeveer 93 procent van de wereldwijde zoutproductie is voor industriële doeleinden. De chemische industrie vereist uitsluitend pure natriumchloride. Aangezien dit de meerderheid vormt voor de klandizie van de zoutfabrikanten is de norm voor zout een chemische geworden en worden alle natuurlijke elementen in zout weg geraffineerd, omdat ze als 'onzuiver' worden gezien. Dit laat nog zeven procent over voor voedingsdoeleinden. Zes procent daarvan wordt gebruikt als conserveermiddel voor voeding, waardoor er slechts 1 procent overblijft dat op de markt gebracht wordt als 'tafelzout' of 'keukenzout'. Dit zout zou echter ver uit de buurt van een tafel of keuken moeten blijven! Net als pure H2O rooft dit 'pure' zout mineralen, omdat de hongerige natriumchloride de neiging heeft zich te binden aan andere mineralen, zoals dat ook van nature hoort in een zoutkristal.

Er doet een door de zoutindustrie verspreid hardnekkig fabeltje de ronde dat er geen verschil zou zijn tussen zeezout en tafelzout, omdat het toch allemaal natriumchloride is. Als al wordt toegegeven dat zeezout uit andere mineralen en spoorelementen bestaat naast het dominante natriumchloride, wordt dit arrogant afgedaan als 'zeer kleine hoeveelheden die te verwaarlozen zijn'. Niets is minder waar! Natuurlijk gewonnen zeezout is puur, ongewassen, ongedroogd en ongeraffineerd ruw zout dat nog vochtig is. Dit vocht is alleen al belangrijk omdat magnesium een waterminnend mineraal is dat verloren gaat bij het wassen en drogen. Puur, onbewerkt zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfecte synergie vormen, die de 'oersoep' is van het leven.

Er is veel onderzoek gedaan naar geisoleerd natriumchloride voor onze gezondheid. 'Doktoren' weten niet zo goed wat ze ermee aanmoeten, want als je er teveel van neemt is het gif en is het schadelijk voor de nieren en drijft het de bloeddruk op, maar als je er te weinig van neemt is het ook niet goed. Er is echter niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar puur en ongeraffineerd zeezout waarin alle mineralen en spoorelementen bewaard zijn gebleven. Veel 'wetenschap' over zout is afkomstig uit de VS waar ze bekend zijn met uitsluitend tafelzout niet bijvoorbeeld het pure 'sel gris' (grijs zout) of 'fleur de sel' (bloem van het zout). Zoals dat in de Franse Guerandestreek in Bretagne nog traditioneel en handmatig wordt gewonnen volgens een meer dan 2000 jaar oude Keltische methode.

Daarnaast is er veel desinformatie die verspreid wordt door de traditionele media. In een uitzending van het programma Keuringsdienst van waarde uit 2008 werd wederom de mythe onderstreept dat er essentieel geen verschil bestaat tussen tafelzout en zeezout. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik niet helemaal ontevreden was over deze uitzending. Zo werd er aangetoond dat wat verkocht wordt als 'zeezout' niets meer is dan steenzout dat wettelijk 'zeezout' genoemd mag worden omdat het 'oude zeebodem' is. Landzout is absoluut geen zeezout. Landzout is weliswaar in het land opgesloten zeebodem maar daarmee houdt meteen de vergelijking op, want het mist datgene wat echt zeezout nu juist zo uniek maakt, namelijk de interactie tussen zonne- en waterenergie, de twee meest leven scheppende energieën op aarde.

Puur, onbewerkt zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfectie synergie vormen, die de 'oersoep' is van het leven. Dit maakt dat de mineralenbalans en –samenstelling in het droge en donkere land niet meer gelijk is aan die van echt zeezout. Bovendien zijn deze zoutmijnen exact dezelfde als waar het geraffineerde industriële zout, de pekel en het tafelzout vandaan komt, zoals ook in de uitzending te zien is. Dat dergelijk 'zeezout' vaak onder andere namen als bijvoorbeeld 'oerzout' zelfs in natuurvoedingswinkels te vinden is, is ronduit schandalig. Tot zover klopt de informatie in de uitzending van Keuringsdienst van waarde. De programmamakers hebben echter verzuimd een kijkje te nemen in Guerande om te zien hoe ze daar zout winnen. Dat zout bevat wel zonne- en waterenergie en het volle spectrum aan mineralen en spoorelementen. Ze hadden de ondiepe zoutmoerassen kunnen filmen die een speciale bodem hebben van zure klei en het natriumgehalte terugbrengen naar zo’n 90 procent tegenover de 97 tot 99 procent in andere zeezouten. Het is deze klei die het 'sel gris' zijn grijze kleur geeft.

Ze hadden kunnen filmen hoe de bovenste laag van 1 tot anderhalve centimeter door vrouwen (vanwege hun fijnere motoriek) eraf geschept wordt en ongewassen en ongedroogd verkocht wordt als 'fleur de sel' en vervolgens de mannen (de paludiers) het overgebleven zout op een hoop harken om het ongewassen en ongedroogd te verkopen als 'sel gris'. De programmamakers hebben eveneens verzuimd om studies te noemen die aantonen dat het Keltische zoutwinningsproces een zuiveringsproces is, waarbij de microben in de kleibodems van de zoutmoerassen een zuiverende, werking hebben, wat leidt tot honderd procent vervuilingsvrij zeezout. Ze hadden kunnen vermelden dat de mineralen en spoorelementen in echt zeezout wel degelijk effectief zijn, juist vanwege hun kleine hoeveelheden.

Hoe verklaar je anders dat er overlevenden waren van de atoombommen in de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki die geen stralingsziekte hadden door het consumeren van producten uit de zee? Nucleaire straling tast bij uitstek de schildklier aan, maar kennelijk rekende dat kleine beetje jodium in combinatie met andere zeemineralen hier probleemloos mee af! Wellicht hadden ze een experiment van de Duits-Amerikaanse bioloog Jacques Loeb (1859-1924) kunnen aanhalen waarin Loeb probeerde zeewater te recreëren door natriumchloride toe te voegen aan water in dezelfde hoeveelheid als in zeewater. Zeevissen die in dit water zwommen stierven. Kennelijk waren de relatief kleine hoeveelheden andere mineralen en spoorelementen naast natriumchloride wel degelijk van levensbelang, net zoals ze dat bij de de overlevers van Hiroshima en Nagasaki waren.

Misschien was het de moeite waard geweest om melding te maken van de Fransman Rene Quinton (1886-1925) die met zeewaterverdunningen mensen wist te genezen van degeneratieve ziektes van zijn tijd, waaronder tuberculose en cholera. In 1 extreem experiment liet Quinton zelfs een zwerfhond leegbloeden en vulde de aderen van de hond met verdund zeewater. De hond had binnen enkele dagen volledig nieuw bloed van de zuiverste kwaliteit en leefde nog een lang en gezond leven. Een soortgelijk experiment is ook gedaan met chlorofylverdunningen toegediend aan ratten in plaats van bloed met dezelfde verbluffende resultaten.

Door zeemineralen te gebruiken als bemesting voor de grond maak je gebruik van de natuurlijke mineralenbalans in zeewater en bedrijf je landzout in volledige harmonie met de natuur.

De Spaanse veroveraar Ponce de Leon (1840-1925) voer over de zeven zeeën op zoek naar de Fontein der Eeuwige Jeugd. Wat hij niet besefte dat hij al die tijd dat hij eroverheen voer de fontein al had gevonden! Niet voor niets is menselijk vruchtwater een verdunde oceaan en is het Franse woord voor 'zee': la mere (de moeder). De zee is een soort baarmoeder die door middel van 'weeën' eb (samentrekken) en vloed (loslaten) veroorzaakt. Dat zout heilig is en met licht te maken heeft, blijkt ook uit het woord 'halyt'. Een ander woord voor zout, dat 'heilig licht' of 'heel licht' betekent. De Fransen noemen zeezout van oudsher 'l’or Blanc' (wit goud). Met recht, want echt zeezout bevalt het volledige spectrum aan lichtenergie en de elektromagnetische informatie van alle elementen op aarde. Deze elementen en hun informatie corresponderen rechtstreeks met alle vloeistoffen in ons lichaam. Niet in de laatste plaats ons bloed.

Dat het zout der aarde ook letterlijk goed is voor de aarde blijkt uit de experimenten van de Amerikaanse KNO-arts Maynard Murray (1910-1983). Murray maakte zich zorgen om het groeiend aantal kankergevallen dat toen in de VS ontstond als gevolg van giftige landbouwmethodes en zinde op een manier om hier iets aan te doen. Hij werkte in een ziekenhuis dicht bij de zee en ging tijdens zijn pauzes vaak naar de zee om op andere gedachten te komen. Murray ontwikkelde de theorie dat het de mineraalzouten zijn die zo veelvuldig in de zee voorkomen die leiden tot volmaakte gezondheid van alle dieren en plantenleven in een gezonde zeeomgeving. Zonder celverzwakking en celsterfte en dus ook zonder ouderdom en degeneratie. En niet alleen dat, maar ook lang levendheid: er zijn zelfs zeeschilpadden gevangen die ruim 400 jaar oud waren!

Volgens Murray zijn al deze zouten in de zee terechtgekomen door wegspoeling van het land als gevolg van neerslag. Vanuit die logica gezien lag het voor hem voor de hand om deze in de juiste verdunning weer te recyclen op het land. Door zeemineralen te gebruiken als bemesting voor de grond maar je gebruik van de natuurlijke mineralenbalans in zeewater en bedrijf je landbouw in volledige harmonie met de natuur. De zee bevat een onuitputtelijke voorraad mineralen en door neerslag spoelen deze weer terug naar de zee. Denk ook aan de levensenergie en informatie die je via zeemineralen toevoegt aan de aarde. Niet voor niets is de titel van Murray’s boek Sea Energy Agriculture. Geen wonder dat de Fransen hun Keltische zeezout 'wit goud' noemen. Eet echter het toxische, geraffineerde tafelzout en je hebt wit gif.


Keltisch Zeezout bevat (te) weinig Jodium
Natuurlijke jodium is een zeldzaam sporenelement dat in 1811 werd geïdentificeerd door de Franse scheikundige Bernard Courtois. Jodium staat voornamelijk bekend als medicijn voor stofwisselingsziekten en schildklieraandoeningen, maar het ondersteunt ook het immuunsysteem en heeft daarnaast veel medicinale eigenschappen: het is onder andere bacterieremmend, parasietenremmend, virusremmend en kankerremmend.

Jodium zorgt voor een goede werking van de schildklier, hormoonhuishouding en waarborgt een goed werkend immuunsysteem.

De schildklier is de belangrijkste opslagplaats van jodium in het lichaam. Daarnaast is het mineraal ook aanwezig in het klierenstelsel, met inbegrip van de zweetklieren, eierstokken, borsten, prostaat en hersenen. Een optimaal jodiumgehalte is cruciaal voor de gezondheid. Vrijwel elke cel van ons lichaam is afhankelijk van jodium voor een goede werking. Als je lichaam een jodiumtekort heeft neemt het risico op talloze aandoeningen en ziektes toe, waaronder kanker. Jodium is daarnaast zeer belangrijk voor de groei en ontwikkeling van kinderen, en is een jodiumgebrek bij zwangere vrouwen de belangrijkste vermijdbare oorzaak van geestelijke achterstand en hersenschade bij kinderen.

Je hebt ongeveer 150 mcg (microgram) jodium per dag nodig. Ben je zwanger, dan is dat 175mcg en geef je borstvoeding, dan zelfs 200mcg. Als je gewoon brood eet, krijg je per snee ongeveer 24mcg binnen (16% ADH). Ook niet heel veel dus: de rest haal je met sporen uit groenten, vleeswaren en producten waar gejodeerd zout aan toegevoegd is.


Hoe weet je of je een tekort aan jodium hebt
Symptomen van een jodiumtekort zijn breekbare nagels, koude handen en voeten, droge huid, een verhoogd cholesterolgehalte, spierkrampen en –zwakte, slecht geheugen, opgezwollen ogen en gewichtstoename. Jodium is een van de meest essentiële mineralen die het lichaam nodig heeft


Natuurlijke bronnen van jodium

Zeewier
Wieren uit de zee, zoals bijvoorbeeld dulse, nori, kombu, wakamé, kelp, arame en hiziki zitten bomvol jodium. Een eetlepel kelp bevat ongeveer 2000mcg jodium, een eetlepel arame ongeveer 730mcg, een eetlepel hiziki ongeveer 780mcg en 2,5cm van Kombu bevat ongeveer 1450mcg jodium en een eetlepel wakamé bevat ongeveer 80mcg jodium. Deze zeewieren kun je in de soep doen of over een salade. Brood is dus helemaal geen essentiële voedingsbron voor jodium, we kunnen prima zonder. Zeker als je bedenkt dat het lichaam jodium gewoon opslaat.

Witvis
En met name kabeljauw. Deze vis zwemt rijkelijk in de Noordzee en is vrijwel altijd wild omdat deze niet gekweekt wordt. Hoewel er in het vlees van deze vis amper omega 3 zit, is het wel zeer rijk aan jodium. Per 100 gram zit er 110 microgram jodium in. Met een portie kabeljauw zit je dus zo op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid jodium.

Garnalen
Garnalen staan erom bekend dat ze boordevol met cholesterol zitten. We weten nu inmiddels dat cholesterol niet schadelijk is. Je kunt dus gerust af en toe een portie garnalen eten. Tegelijk krijg je dan per 100 gram maar liefst 55 microgram jodium binnen.

Eieren
Een ei zit vol met jodium: per 100 gram ongeveer 40 microgram. Eén middelgroot ei is ongeveer 60 gram, dus met 2 eieren heb je al gauw 50 microgram jodium te pakken. Eieren bevatten ook veel antioxidanten en de schaarse B12, zeker voor vegetariërs een must.

De volgende voedingsmiddelen bevatten ook jodium, maar dan in lagere concentraties
- Aardappels (2.5 ug / 100g)
- Yoghurt (7 ug / 100g)
- Cranberries (35 deeltjes / miljard)
- Bonen (4 ug / 100g)
- Kip (2.5 ug / 100g)
- Bananen (2.5 ug / 100g)
- Appels (2.5 ug / 100g)
- Kaas (2.5 ug / 100g)


Article in English
Celtic Sea Salt (article in English)