Viki's View

Stel dat het waar is

Zo begint de tekst op de achterkant van het boekje Viki's View


Vervolg tekst
Dit boek gaat over een nieuwe visie op psychische problemen. Het is geschreven om dit gedachtegoed te kunnen delen met ouders, cliŽnten, hulpverleners en wetenschappelijk onderzoekers. Als nieuwe ideeŽn gedeeld worden en er een dialoog op gang gebracht wordt, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Maar een idee alleen stelt niet veel voor. Juist een gedeelde visie kan het begin zijn van een veranderingsproces.

Stel dat het waar is en dat de onbevangenheid en moed van een klein meisje het begin is van een sneeuwbaleffect. Stel dat we een samenwerking teweeg kunnen brengen die de kloof tussen praktijk en wetenschap overbrugt. Kunt u zich voorstellen wat we dŠn kunnen betekenen voor al die mensen die lijden aan een psychische aandoening?

Over de auteur:
Paula Bartholomeus is orthopedagoog-NVO
Ze heeft ruime ervaring met de diagnostiek en begeleiding van kinderen, jeugdigen en volwassenen met complexe leer- en ontwikkelingsproblematiek.


Paula vertelt dat ze met Viki's View gestopt is met diagnostiek. Gewoon omdat een 'diagnose' er niet toe doet. Viki's View sluit niet aan op diagnostiek maar op het proces dat in de hersenen plaats heeft gevonden, of eigenlijk niet plaats heeft gevonden met betrekking tot het verwerken van emotionele gebeurtenissen voornamelijk tijdens de eerste zeven levensjaren van een mens. Het Viki's View traject ondersteunt bij het alsnog verwerken van deze emotionele gebeurtenissen, en de integratie daarvan. Het totale traject bestaat uit vijf sessies. Nabehandeling kan nodig zijn. Het kan nodig en gewenst zijn bijvoorbeeld om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Behandeling na Viki's View laat zien dat mensen (ook jonge mensen) weer in staat zijn om te (be)leven vanuit zichzelf in plaats van te overleven.


Bron: Viki's View, Integratietraining voor psychiatrie en autisme

Vicky's View behandelingen worden vergoed vanuit het PGB, zoals je kunt lezen op haar tarievenpagina. Vanuit een PGB heb je overigens een vrije bestedingsmogelijkheid. Ga dus zelf altijd even na of je vanuit PGB kan vergoeden: naar een film gaan bijvoorbeeld, kan ook vanuit PGB vergoed worden.


Kijk voor autisme ook hier...


Nogmaals, deze methodiek is toe te passen bij psychische problemen. Dus niet alleen bij autisme. Bijvoorbeeld ook voor integreren van emotionele en mentale onbalans die ontstaan is, in met name, de eerste 7 levensjaren van een kind. Maar ook meegenomen kan zijn uit vorige levens.