pH-waarde ofwel zuurgraad

De ZEER zure pH Zone ô: 4,5 tot 5,75
Deze gevaarlijke zone is NIET waar je wilt zijn met je pH. Als je in deze pH-Zone bent, moet je serieuze stappen ondernemen om dit te corrigeren. Als je pH-waarde in dit bereik is, is je lichaam 50 tot 100 keer te zuur! Een intern milieu als dit is vergif voor je cellen.

De zure pH Zone ô: 6.0 - 6.5
In deze voorzichtige zone, is je lichaam 5 tot 10 keer te zuur. Het maken van wijzigingen in je dieet en aanvulling van deze dieet veranderingen met natriumbicarbonaat, zullen helpen om je pH terug te krijgen tot de optimale pH-Zone.

De optimale pH-Zone ô: 6,75 tot 7,25
Als je in de pH Composite Reading zone zit, gefeliciteerd!
Keep up the good work door het onderhouden van een alkalizing levensstijl.


Ontzuur je lichaam terug naar een zuur/base evenwicht
Zuren zijn in het lichaam aanwezig. Maar als er teveel zuren in het lichaam aanwezig zijn dan is dit evenwicht verstoord en komt het immuunsysteem onder druk te staan.

Alkaliseren zorgt ervoor dat het bloed weer actief wordt. Bepaalde kwaaltjes gaan verdwijnen en je krijgt meer energie. Alkaliseren is ideaal als preventief middel om je immuunsysteem te versterken.

Door een teveel aan zure voeding, dranken en omgevingsfactoren moeten we ons lichaam helpen om het zuur/base evenwicht te behouden. Als we dat niet doen kunnen er bepaalde ziekten ontstaan.

Om biochemische verbindingen te kunnen maken zijn er mineralen nodig. Mineralen zitten in mineraalwater. Maar mineraalwater heeft meestal een pH-waarde van 7 en dat is te weinig als we de overmaat aan zuren willen compenseren. Het compenseren van een te zuur milieu kun je met behulp van natriumbicarbonaat doen.


Gezonde Voeding en Ziekte
Als voedsel ons lichaam binnenkomt krijgt het een eerste voorbewerking door de inwerking van ons speeksel. Daarna komt het voedsel in de maag waar een mengsel van zoutzuur en pepsine voor verdere vertering zorgt. Dan is het de beurt aan de twaalfvingerige darm waarin gal en alvleeskliersappen aan de voeding worden toegevoegd. Vervolgens komt het voedsel aan in de dunne darm waar onder invloed van verschillende soorten enzymen de verdere vertering plaats vindt. Gaat er in de lange weg van omzettingen in de spijsvertering iets mis dan krijgen we een onvolwaardig eindproduct met alle gevolgen van dien.

Om goed te kunnen functioneren moet ons lichaam geregeld 'bijtanken', want er wordt steeds voedsel verbruikt om energie te leveren, lichaamsfuncties te laten plaatsvinden, reparaties uit te voeren en er worden voorraden aangelegd die zo nodig later kunnen worden aangesproken. Dat gebeurt ons leven lang, dag en nacht en wij vinden het zo vanzelfsprekend dat we er helemaal niet bij nadenken.


Het zuur-base evenwicht

Het bio energieveld van de mens
Om u iets te laten begrijpen van het zuur-base evenwicht in het lichaam kunnen we even de vergelijking maken met onze auto, als we daar regelmatig verkeerde benzine in gooien gaat er wat mis, dat snapt iedereen. Zo gaat het ook met ons lichaam. Het maakt veel uit wat we eten om ons lichaam van de nodige voeding te voorzien.

Heel lang geleden aten de mensen heel anders dan nu. Ze leefden nog dicht bij de natuur en hun voeding was dan ook heel natuurlijk. De natuurmensen aten veel fruit, groenten, wortels en zaden en het eiwit- en vetgehalte van hun voeding was veel lager dan van de hedendaagse voeding. 'Welvaartsziekten' kwamen bij hen niet voor. Geleidelijk aan is de voeding een industrieproduct geworden en de reclame zorgt ervoor dat bij mensen de behoefte wordt gekweekt aan allerlei stoffen die niet nodig zijn om ons lichaam in stand te houden: denk aan snoep, frisdrank, chips, sigaretten en alcohol.

Door het veranderd voedingspatroon treedt ook een verandering op in het evenwicht in ons lichaam. Wij gooien eigenlijk verkeerde benzine in onze tank. Wij vervuilen en langzaam maar zeker worden de gevolgen daarvan zichtbaar in de vorm van ziekten en kwalen.

De Zwitserse arts Paracelsus (1493-1541) was de eerste die de 'over verzuring' van ons lichaam als de basis van alle ziekten beschouwde. Wij vinden dat dit niet opgaat voor ziekten die door erfelijke aanleg ontstaan en een aantal ziekten veroorzaakt door bacterie- en virusinfecties, maar dat was in de tijd van Paracelsus natuurlijk nog niet bekend.

De Zweedse natuurkundige Dr. Ragnar Berg publiceerde al in 1913 zijn theorie over het evenwicht tussen zuren en basen in het menselijk lichaam. Hij ging er vanuit dat wanneer de voeding teveel zuurvormende stoffen bevat in verhouding tot stoffen die basen vormen in het lichaam, slakken worden gevormd die worden afgezet in de weefsels, voornamelijk het bindweefsel. Volgens hem was de goede verhouding 80% basen 20% zuren. Deze stelling is inmiddels aanvaard door alle deskundigen op dit gebied. Onder zuren worden in dit verband stoffen verstaan die na de omzetting van onze voeding in het lichaam een zure reactie geven. Het is niet zo dat zuur smakende voeding ook een zuur vormt in het lichaam, het is zelfs zo dat over het algemeen zuur smakende producten zoals b.v. fruit na het omzettingsproces in het lichaam basen vormen.

Welke voedingstoffen vormen zuren in het lichaam
Dat zijn alle granen, bloem, bonen, erwten, brood, suiker (ook verborgen in allerlei producten zoals jam, koekjes, frisdrank), vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas, en alle noten behalve amandelen. Verder melkproducten en vetten. Ook alcohol, tabak en chemische medicijnen geven een zure reactie.

Daarbij moet nog worden opgemerkt dat de voedingstoffen met een hoge pH (zuurgraad) nog onderling sterk verschillen. De hoogste zuurgraad heeft vlees, het laagste scoren zure melkproducten. Basenvormend in ons lichaam zijn alle vruchten en groenten, wortelgewassen, zuidvruchten, sojaproducten (van zuivere kwaliteit) en amandelen. Als we het voedingspatroon van de meeste mensen tegenwoordig bekijken dan moeten we constateren dat bij de meesten de balans doorslaat naar een te zure voeding.

Amerikaanse onderzoeken hebben nu zelfs aangetoond dat de verhouding zuur-base daar tegenwoordig 80-20 is, het omgekeerde dus van de gewenste 20% zuren en 80% basen! Een zondvloed van zuurvormende voeding komt tegenwoordig naar ons toe in de vorm van zoetigheid, meelspijzen, snoep, frisdrank, junkfood, alcohol en tabak.

Wat gebeurt er in ons lichaam als er teveel voedsel wordt gebruikt dat zuren vormt?
Om onze lichaamscellen te beschermen zorgt het regelsysteem in ons lichaam ervoor dat de zuurgraad (pH) van ons bloed en het extracellulaire vocht constant tussen 7,2 en 7,4 blijft. Als er teveel zuren worden aangeboden is ons lichaam verplicht om enkele aanpassingen te maken als noodmaatregel om het bloed en het extracellulaire vocht op het juiste peil te houden.

Dat gebeurt door het teveel aan zuren te binden aan lichaamseigen mineralen zoals magnesium, ijzer en zink. Door een te zure voeding verliezen we dus belangrijke mineralen! Deze mineralen worden voornamelijk onttrokken aan haren, huid, botten en tanden.

Mineralen zijn ook belangrijk voor de aanmaak van enzymen. Zink bijvoorbeeld is betrokken bij de aanmaak van meer dan 80 verschillende enzymen. Als we teveel zuurvormend voedsel eten gaat ook onze enzymproductie achteruit waardoor ons lichaam op tal van punten slechter gaat functioneren. Ook onze nieren en onze ademhaling zijn betrokken bij de afvoer van het teveel aan zuren. Als het om kleine hoeveelheden gaat dan kan ons lichaam dat wel regelen. Als er echter, zoals tegenwoordig dikwijls het geval is, een overvloed aan zuurvormende voeding wordt geconsumeerd, dan kunnen we in de problemen komen en zijn allerlei ziekten en kwalen het gevolg.

De verbindingen die gemaakt worden om zuren te binden noemen we stofwisselingsslakken. Ze worden opgeslagen in de lichaamsweefsels, in eerste instantie in bindweefsel en vet en als dat verzadigd raakt komt het spierweefsel aan de beurt. Kleine hoeveelheden bindweefselslakken kunnen afgevoerd worden naar de nieren. Dit proces vindt 's nachts plaats. Als er echter meer zure eindproducten van de stofwisseling worden gevormd dan we kunnen afvoeren dan begint een proces van zelfvergiftiging dat zich uit in allerlei ziekten en kwalen.

Door de 'verslakking' van het lichaam ontstaan een reeks van klachten zoals b.v. allergieŽn, infectiegevoeligheid, huidproblemen, haaruitval, jicht, reuma, spierkrampen en hart- en vaatklachten. Ook geven deze lichaamsslakken vermoeidheid en een vergrote pijngevoeligheid. Ons lichaam reageert nu eenmaal met pijn en vermoeidheid om aan te geven dat er iets niet in orde is. Een bekend voorbeeld van verzuring is jicht. Urinezuurkristallen worden dan afgezet op de gewrichten waardoor hevige pijn ontstaat.

Dus: als we teveel zuurvormend voedsel eten, beroven we ons lichaam van een aantal belangrijke mineralen die ook nodig zijn voor de vorming van enzymen en er ontstaan afvalproducten in de vorm van slakken die zich afzetten in onze weefsels, waardoor vermoeidheid en pijn ontstaat. Op langere termijn kunnen zich allerlei ziekten en kwalen gaan ontwikkelen.


Combinatie van voedingsstoffen
Ongeveer in dezelfde tijd als Dr. Ragnar Berg (rond 1910) was ook Dr. William Hay bezig met voeding als oorzaak van ziekte. Dr. Hay had ten aanzien van gezonde voeding een aantal principes die overeen komen met de ideeŽn van Berg. Ook hij ging er vanuit dat voeding zo zuiver en natuurlijk mogelijk moet zijn en weinig zuurvormende producten mag bevatten. Dr. Hay voegde hier nog een nieuw principe aan toe. Hij stelde dat verschillende voedingstoffen voor een goede vertering in de maag een verschillende zuurgraad nodig hebben. Eiwitten en zure vruchten hebben voor een goede vertering een andere zuurgraad in de maag nodig dan koolhydraten. Dr. Hay leed zelf aan de ziekte van Bright, een ernstige nierziekte waaraan volgens de gevestigde geneeskunde niets meer te doen was. Hij genas door zijn theorie over zuivere voeding, de voedselcombinaties en het zuur-base evenwicht op zichzelf toe te passen en hij viel ook 25 kg. af!

Eet men dus tegelijk koolhydraten en eiwitten dan zullen deze allebei niet volledig worden omgezet. Het gevolg is dan dat er niet goed verteerde resten in het spijsverteringskanaal over blijven die het lichaam toch op de een af andere manier kwijt moet zien te raken. Vooral onvolledig verteerde eiwitfragmenten kunnen voor veel problemen zorgen. Ze uiten zich o.a. als allergieŽn. Andere onvolledig verteerde voedingsresten worden als slakken gedumpt in het bindweefsel met alle boven beschreven gevolgen. Volgens de theorie van Dr. Hay is het beter dat eiwitten (vlees, vis, ei, zuivelproducten) en zure vruchten niet in dezelfde maaltijd gecombineerd worden met koolhydraten (meelspijzen, suikers). De ideeŽn van Berg en Hay over het zuur-base evenwicht en de combinatie van voedingsstoffen zijn als uitgangspunten verwerkt in de brochure Optimale Voeding.


Geef je lichaam de tijd om afvalstoffen kwijt te raken, dit is cruciaal voor een goede gezondheid. Blijven er teveel afvalstoffen achter dan wordt je futloos, je weerstand wordt ondermijnd en de kans op overgewicht neemt toe. Geef je lichaam minimaal 10 uur (22.00 - 08.00 uur) de tijd om te ontgiften, neem in die periode hooguit wat fruit of vocht. Eiwitten (kaas, zuivel, noten, eieren etc) zorgen voor extra afvalstoffen dus vermijdt deze in de reinigingsfase. Probeer tussen 22.00 uur en 08.00 uur geen voedsel (muv fruit) te nemen en drink ruim voldoende (bron)water. Neem 's morgens vroeg geen koffie maar kies voor vers sap, kruidenthee of water. Koffie verkrampt en bemoeilijkt de afvoer van afvalstoffen en onttrekt water aan je lichaam.


pH-waarde meten
Het is algemeen bekend dat wij in de natuur te maken hebben met verzuring. Ook onze voedingsketen en ons voedingspatroon is door de jaren zo verandert dat ook daar de verzuring zijn intrede gedaan heeft. Niet allen het Atkins dieet is om die reden een ongezonde afvalmethode, de balans in onze totale voeding is veelal ver te zoeken. Meten is weten: voor slechts Eur 12,50 euro kan men 100 strips kopen om uw basen-zuren balans te meten (leverancier Nagel & Hofman Hilversum).


Moedermelk is basisch. Zodra melk verhit/gepasteuriseerd wordt is het verzurend. Evenals moedermelk is ook rauwe koeienmelk beter omdat deze niet verhit is. Echter hebben we alleen melk in onze eerste kinderjaren nodig. Daarna zijn verzuurde melk zoals yoghurt beter dan gepasturiseerde melk en andere melkproducten welke allemaal zuurvormend zijn.