Psychische onbalans benaderd vanuit BronKracht

Je vindt hier informatie met betrekking tot een betere mentale gezondheid met behulp van onder andere natuurlijke (voedings)middelen en kruiden.

Ik gebruik op deze pagina's de 'labels en etiketteringen' vanuit de psychiatrie voor jouw herkenbaarheid. Wij zijn in onze reductie samenleving ver van het natuurlijke en eenheidsparadigma af komen te zijn. We zijn er zelfs mee vertrouwd geraakt aan alles een label en/of etiket mee te geven. Vanuit het verlangen onszelf te begrijpen, zijn we doorgeslagen door alles in stukjes te gaan opsplitsen. En van daaruit zijn de labels en etiketteringen ontstaan.

Maar wij zijn als mens geen machine. En jij bent niet op te splitsen in labels en etiketteringen. Wij zijn een eenheid. Althans zo zou het mogen zijn.

Emoties horen bij jou. Jij als eenheid bestaat uit een fysiek lichaam dat gevoelens en emoties in zichzelf ervaart als reactie op wat je in om jou heen bewust en onbewust waarneemt. Je lichaam vertaalt deze (innerlijke) waarnemingen voor jou. Je lichaamsgevoel geeft je een overvloed aan signalen. Die zijn er gewoon. Je kunt deze signalen negeren waardoor je fysiek en/of emotioneel, mentaal, spiritueel meer en meer uit balans raakt, of je kunt besluiten er iets mee te doen.

Jij bent een bijzonder samenspel van lichaam, emoties, psyche, en spirit.

Ik vind dat de huidige psychiatrie, en ook bijvoorbeeld (natuur)diëtisten, in dit begrip nog tekort schieten, omdat ze de psyche vanuit het lichamelijke benaderen in plaats van vanuit een bronbewustZijn (wat een nog dieper en ruimer waarnemen is dan een holistische integrale benadering jij als Wezen in relatie tot jouw (sociale en milieu) omgeving, politiek en cultuur). Gelukkig (in de zin van opluchting/verlichting) zie ik op deze gebieden van onze samenleving (zoals op vele gebieden) mooie ontwikkelingen ontstaan. Het besef dat het van wezenlijk levensbelang is dat we elkaar als samenleving (waarvan het gezin deel uit maakt) een bedding (gaan) geven, groeit meer en meer binnen de verschillende lagen van onze samenleving. Dit is wat ik je graag mee wil geven op deze pagina's.

Food as medicine is één van de hulpbronnen naar (een betere) psychische balans. Volwaardige voeding lost, evenals allopathische middelen de oorzaak van psychische onbalans niet op. Voeding en kruiden zijn een hulpbron. Ook allopathische middelen kunnen een (tijdelijke) hulpbron zijn. De oorzaak van psychische onbalans kán dieper liggen dan het fysieke lichaam (maar dit hoeft niet zo te zijn). In de 'New Age wereld' wordt gesteld dat de oorzaak van alle onbalans niet gelegen is in het fysieke lichaam, maar in het bewustzijn en vervreemding van het Ware Zelf. De 'New Age wereld' biedt dan ook voornamelijk subtiele energetische ondersteuning en heling aan. Ook dit is een gereduceerde benadering. Het is een ware uitdaging om in jezelf onderzoek te doen naar de ware oorzaak van (psychische) onbalans.

De pagina met de titel 'Onderzoek naar de grenzen van bewustzijn' spreekt voor zich. Neem hier eens een kijkje. Evenals mijn pagina met de titel 'Innerlijke Transmutatie Begeleiding -
Van overleven naar Leven vanuit jouw Bronkracht
'.

Jouw innerlijk en jouw dromen mogen er zijn. Jij mag er Zijn.

Psychische onbalans, evenals alle andere onbalans (fysiek, emotioneel, en spiritueel), kán een uiting zijn van het (diepe) onderbewuste. Je ziet bij psychische onbalans vaak achterdocht en angst naar boven komen. We lijken allemaal bang voor elkaar te zijn, diep van binnen! En verward, angstig, en eenzaam. Omdat we bijna allemaal vanuit het ego leven, en niet vanuit wie we Wezenlijk zijn. Dan bouw je eenzaamheid, en angst op in het individu en de samenleving. Als mens hebben we het wezenlijk nodig dat we elkaar onderlinge bedding geven. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar en inter-afhankelijk. Ik schrijf hier heel bewust inter-afhankelijk en niet inter-onafhankelijk. Kijk naar de sterren en planeten in ons universum: dat zijn levende bewustzijnsvormen met trillende lichamen die in onderlinge samenhang energetisch communiceren met elkaar via klanken. Zo wisselen zij energie uit, waardoor zij kunnen samenwerken en dienstbaar zijn aan elkaar. Wij als Mens worden in deze Huidige Tijd uitgenodigd ons bewust te worden van onze onderlinge samenhang en dienstbaar te worden aan elkaar. We worden uitgenodigd elkaar een bedding te geven. Vanuit deze natuurlijke bedding zijn we volkomen Vrij in het aangaan van verbindingen met wie en wat we van binnenuit kiezen. In de laatste zin zit onze onafhankelijkheid van elkaar.

Een crisis is een prachtig moment om dit onder ogen te zien. Waar het om gaat is aanvaarding van jezelf met alles wat in jou is. Mét al je angsten, rauwe diepe angsten en het rauwe verdriet. Diep van binnen willen we ons verbonden voelen met onszelf en Al dat Is. Wij willen Geluk, Vreugde, en Helderheid in onszelf beleven. Dat is ons diepste Verlangen.


Als je tijdens je zoektocht in jezelf meer ondersteuning (en zo nodig begeleiding) nodig hebt, kun je ervoor kiezen allopathische middelen en behandelmethoden als (tijdelijke) hulpbron te gebruiken. Je kunt ook kiezen voor het toepassen van voeding en kruiden. Daarnaast heb je ruime keuze in natuurlijke behandelmethoden, zoals acupunctuur, acupressuur, verschillende vormen van massages, healing, emotioneel lichaamswerk, dans, mindfulness en meditatie, relatiebemiddeling (met als onderdeel geweldloze assertieve communicatie), ayurvedische behandelmethode, etc.

Informeer jezelf goed en kies (een combinatie van) een behandelmethode(n) die bij jou past. Neem zelf de regie in handen over jouw ondersteuning en zo nodig behandeling van derden. Ik wens jou dat je jouw psychische onbalans (in welke vorm deze zich ook uit) vanuit aanvaarding benadert en de voor jouw aansluitende ondersteuning, en zo nodig behandelwijze(n) van derden, vindt.